HOME FAV CV VISIE

***

Stedebouw

***

   

Stedenbouwkunde is een relatief jong vakgebied. Maar nog vernieuwender en uitdagender is stedebouw, zonder "n". Want vroeger betekende “stede” zoiets als een welkome, fijne plek, waar je gelukkig en veilig voelt. Deze nieuwe stedebouwer onderscheidt zich dan ook van de stedenbouwer in visie, vertrekpunt, werkwijze en productenpalet.

Een stedenbouwer ontwerpt één ruimtelijk plan voor duizenden woningen tegelijk, met de oplevering als eindpunt. Een stedebouwer daarentegen orkestreert vanuit meerdere visies vele kleinschalige plekken, welke tezamen een rijkelijk gediversifiëerde éénheid vormen, zonder een duidelijk markeerbaar eindpunt. Hierdoor groeit een stad organisch, telkens met een nieuw "plek van geluk" erbij, met in elk straatje en steegje weer nieuwe unieke ruimtelijke kwaliteiten. Daarom moeten we naar mijn mening af van grootschalige repeterende vinex stedenbouw en meer toe naar kleinschalige gediversifiëerde organische stedebouw.

Specialisaties en Focusgebieden:

  • Ruimtelijke Condities voor Kennissteden
  • Krimpregio's, Leegstaande Kantoren & Braakliggende Terreinen
  • City Branding & Regionale Marketing
  • Organische Stedebouw & Stedelijke Revitalisatie

Een van mijn passies die goed van pas komt bij mijn werk, is fotografie. Mijn fotos, schetsen en tekeningen ondersteunen projecten, analyses, presentaties en publicaties.

architect Sam Eftegarie ingenieur U bent hier https://www.eftegarie.nl/nl/stedebouwer MENU