HOME FAV CV VISIE

Stedebouw

Stedebouw

Van ruimtelijke kwaliteit tot ruimtelijke identiteit

   

Stedenbouwkunde is een relatief jong vakgebied. Maar nog vernieuwender en uitdagender is stedebouw, zonder "n". Want vroeger betekende “stede” zoiets als een welkome, fijne plek, waar je gelukkig en veilig voelt. Deze nieuwe stedebouwer onderscheidt zich dan ook van de stedenbouwer in visie, vertrekpunt, werkwijze en productenpalet.

Een stedenbouwer ontwerpt één ruimtelijk plan voor duizenden woningen tegelijk, met de oplevering als eindpunt. Een stedebouwer daarentegen orkestreert vanuit meerdere visies vele kleinschalige plekken, welke tezamen een rijkelijk gediversifiëerde éénheid vormen, zonder een duidelijk markeerbaar eindpunt. Hierdoor groeit een stad organisch, telkens met een nieuw "plek van geluk" erbij, met in elk straatje en steegje weer nieuwe unieke ruimtelijke kwaliteiten. Daarom moeten we naar mijn mening af van grootschalige repeterende vinex stedenbouw en meer toe naar kleinschalige gediversifiëerde organische stedebouw.

Specialisaties en Focusgebieden:

  • Organische Stedebouw & Stedelijke Revitalisatie
  • Ruimtelijke Condities voor Kennissteden
  • Duurzame Woonwijken & Stedelijke Energietransitie
  • Krimpregio's, Leegstaande Kantoren & Braakliggende Terreinen
  • City Branding & Regionale Marketing

Een van mijn passies die goed van pas komt bij mijn werk, is fotografie. Mijn fotos, schetsen en tekeningen ondersteunen projecten, analyses, presentaties en publicaties.

Het documenteren van de ruimtelijke kwaliteiten van een plek in één treffend omslagbeeld is een oefening in lopen, kijken en voelen.

visionair Sam Eftegarie ingenieur U bent hier https://www.eftegarie.nl/nl/stedebouw MENU